DNB houdt fusie online brokers Lynx en Today’s tegen

Eind maart is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de geplande fusie tussen de online brokers Lynx en Today’s. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt de fusie tegen door geen toestemming te geven voor de geplande fusie. Afgelopen zomer 2013, is Lynx naar buiten getreden om Today’s over te nemen door middel van een fusie. Destijds heeft Lynx aangegeven dat ze vrij snel met Today’s tot een overeenkomst waren gekomen en dat alleen nog toestemming van de DNB nog nodig was. Sindsdien bleef het echter stil rondom de brokers deal tussen Lynx en Today’s.

Stilte doorbroken

Na meer dan een half jaar stilte schept de Nederlandsche Bank duidelijkheid omtrent de geplande fusie tussen online brokers Lynx en Today’s. Eind maart komt de definitieve afwijzende beslissing van de DNB naar buiten zonder veel verdere uitleg. Voor de brokerspartijen Lynx en Today’s komt de definitieve afwijzende beslissing niet geheel onverwacht, eind november vorig jaar liet de DNB zich al negatief uit over de fusie. Tot de definitieve bekendmaking was de fusie wel onder voorbehoud goedgekeurd en daar trekken belanghebbende nu conclusies uit. Een van die belanghebbende is de CEO van Today’s, Cees Smit, die persoonlijk het negatieve nieuws uit de doeken deed voor Today’s klanten afgelopen maand. Smit stelt dat Today’s te lijden heeft gehad door de goedkeuring onder voorbehoud, het lange proces en de uiteindelijke afwijzing. (Potentiele klanten en geld zijn verloren gegaan.

Reden onduidelijk

Waarom precies de fusie is afgewezen door de DNB is niet helemaal duidelijk geworden. Van te voren was wel duidelijk dat indien Lynx en Today’s zouden fuseren ze gezamenlijk een zeer sterke plaats zouden opeisen binnen de online brokers branche. Daarnaast hebben beide online brokers het handelsplatform van de uit de Verenigde Staten afkomstige Interactive Brokers in gebruik. Een fusie zou mogelijk een te sterke entiteit hebben kunnen doen onstaan op de markt. Echter, blijft de precieze reden voor nu gissen en is alleen zeker dat de beslissing bindend is. Zowel Lynx en Today’s hebben aangegeven het te betreuren dat de fusie niet doorgaat maar beide geven ook aan dat ze, ook zonder de fusie beschikken over gezonde snel groeiende bedrijven.
 
Open nu een gratis beleggingsrekening bij DEGIRO!
 

Deel dit bericht