Degiro order plaatsen
„Let op, beleggen is risicovol.“

Begin je net met beleggen of ben je al een tijdje aan de gang? Alle verschillende varianten orders die je uit kunt voeren zijn vaak best verwarrend. Daarom hieronder een overzicht van alle soorten, zodat jij het beste uit je beleggingen haalt.
 
Bij het plaatsen van een order helpen ordertypen en orderaanvullingen om de algehele uitvoering van een order naar wens te laten verlopen. Het is mogelijk om een individuele strategie daarvoor te bepalen, zoals je bij DEGIRO kunt doen. Bij verschillende ordertypen is het mogelijk om automatisch op bepaalde marktfluctuaties te reageren. Daarnaast kan door middel van een bepaalde orderaanvulling de order nog verder verfijnd worden.

De belangrijkste ordertypen:

Market order

Een market order is heel gebruikelijk. Het is vaak de „goedkoopste“ order. Met een marktorder vraag je de broker om jouw waardepapier op de kortst mogelijke termijn (best bid) te kopen of te verkopen (best sell). De koerswaarde speelt geen rol. Het is de eenvoudigste van de ordertypen.

Limit order

De limit order kan als het tegenovergestelde van de market order gezien worden. Hierbij wordt een waarde vastgesteld, waar de limit order niet boven of onder mag. Men onderscheidt een buy limit order (waardepapier mag niet gekocht worden, totdat een bepaalde waarde is bereikt) en een sell limit order (waardepapier moet verkocht worden bij een bepaalde waarde).

Stop order

Het ordertype stop order is de overkoepelende term voor ordertypen zoals stop loss-order of stop buy-order. Wanneer voor een stop order een bepaalde stopprijs is vastgesteld, dan wordt bij overschrijding van die waarde, waardepapier gekocht of verkocht.

Stop loss-order

Bij een stop loss-order wordt een koersondergrens vastgesteld. Wanneer deze ondergrens bereikt is, wordt de order bij een eerstvolgend verhandelbaar tijdstip uitgevoerd. Een stop loss order kan tot grotere verliezen lijden, als de koersen instorten.

Stop buy-order

Bij een stop buy-order gaat het precies andersom: hier wordt een bovengrens vastgesteld, waarboven waardepapier aangekocht wordt. Strikt genomen heet deze order een start buy-order.

One Cancels Other/OCO order

Bij een One Cancels Other Order gaat het om een combinatie van een stop order en een limit order. Er wordt zowel een limiet voor een koerswaarde vastgelegd, alsmede een stopkoers vastgesteld. Als een van beide bereikt is, wordt de opdracht van de andere order overbodig – het ene ordertype heft de ander op. Een OCO order heeft als voordeel dat de koers en prijs niet in de gaten gehouden hoeven te worden.

If done order

Bij een if done order wordt zowel een limiet voor een koop- als een verkoopoptie geplaatst. Terwijl bij een OCO Order de ene order de andere uitsluit, wordt hier automatisch een tweede order uitgevoerd.

Orderaanvullingen:

Orderaanvullingen maken de begrenzing van een bepaalde koop- of verkoopstrategie mogelijk en stellen duidelijke grenzen en voorwaarden vast waaronder een order plaatsvindt.

Fill or Kill Order/Immediate-or-cancel Order

Bij deze orderaanvulling wordt vastgelegd dat een opdracht compleet uitgevoerd moet worden.
Dit gebeurt bij orderopties – de opdracht wordt alleen dan uitgevoerd, wanneer dit volledig gedaan kan worden. Gedeeltelijke uitvoeringen zijn niet mogelijk. Een immediate-or-cancel order (IOC) is vergelijkbaar. Als hierbij een order niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, moet zij worden verwijderd. Echter, deeluitvoeringen zijn hier mogelijk.

Maximale geldigheid

De maximale geldigheid van een order is gelijk aan de duur van een geldige order of orderoptie. Het zegt eigenlijk dat een order in de lopende maand plus 2 of tot 10 maanden geldig is. Een andere geldigheidsduur is daggeldigheid, Ultimo (hier is de order 12 maanden geldig) of Good till cancelled (deze order blijft zolang geldig tot deze ingetrokken wordt).

Market-to-limit order

Bij een market-to-limit order wordt een eerstvolgende market order uitgevoerd. Als deze ook in delen uitgevoerd moet worden, dan wordt voor het nog openstaande deel automatisch een limit order uitgevoerd. De limiet is de waarde van de oorspronkelijke order. Dit kan zinvol zijn, om bijvoorbeeld te zorgen dat deeluitvoeringen geen te uiteenlopenden koerswaarden hebben, zodat je controle behoudt over de verschillende delen.

Market on close

Bij een market on close order gaat het om een bepaald soort market order. Deze order wordt met opzet op het einde van een handelsdag uitgevoerd.

Zelf beginnen met beleggen

Nu online zelf beleggen? Kies dan voor DEGIRO. Dit is een nog vrij nieuwe online broker, maar biedt lage transactiekosten en uitstekende klantenservice. Degiro heeft niets voor niets prijzen gewonnen van onder andere VEB, Consumentenbond en het FD. Een beleggingsrekening openen is volledig gratis en is zo gedaan!