Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van ZelfBeleggen.info van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via ZelfBeleggen.info op enigerlei wijze te verspreiden.

ZelfBeleggen.info streeft ernaar ervoor te zorgen dat alle beschikbare informatie op onze website geen fouten bevat. Dit kunnen we helaas niet garanderen. Beslissingen van bezoekers op basis van de beschikbare informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website, waaronder rentetarieven, antwoorden op vragen, koersen en de resultaten van berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies.

Mocht er een fout op onze website staan, geef het graag door via:

ZelfBeleggen.info, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alle informatie die op deze website staat. Hieronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers dan wel gebruikers van deze website. Deze website en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZelfBeleggen.info.

ZelfBeleggen.info behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd te wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij adviseren om regelmatig na te gaan of de informatie op deze site is gewijzigd.

 

Foto credits