Financieren zonder bank: crowdfunding

Voor kleinere en startende ondernemers was het in de afgelopen jaren vrijwel onmogelijk om via een bank een krediet te krijgen. Ook al kwam je met een degelijk onderbouwd plan, de geldkraan bleef dicht. De economische crisis maakte banken extra voorzichtig en een zakelijk krediet aanvragen was verspilde moeite. Het antwoord op de vele zakelijk krediet aanvragen is crowdfunding, een in 2010 uit de Verenigde Staten overgewaaide vorm van kapitaalverstrekking, waarbij een grote groep mensen (een crowd) kleinere bedragen inlegt. In de Verenigde Staten is deze vorm van financieren een miljardenbusiness, in Nederland gaan er miljoenen in om.

Lening aanvragen met geloof, hoop en liefde

Man die succesvol een zakelijk krediet afgesloten heeft.

In de VS begon het fenomeen in de beginjaren als een kans voor artiesten om hun droom werkelijkheid te maken. Sella Band was een van de eersten die een platform creëerden voor muzikanten. Muzikanten konden een korte demo plaatsen. Wie geloofde in de toekomst van de artiest of de band stortte geld en als er een kapitaal van 50.000 dollar bijeen werd gebracht, kon er een album worden gemaakt. De beloning voor de geldverstrekkers: een gratis album of een ticket voor een concert.

Crowdfunding platform als marktplaats

Voor de investeerder zijn er een paar aantrekkelijke kanten aan deze vorm van beleggen. Je kunt al voor een klein bedrag belegger worden en in veel gevallen brengt je geld meer op dan bij sparen op de bank. Het Amerikaanse model bleek ook toepasbaar op projecten waaraan beleggers geld konden verdienen. In Nederland verschenen er crowdfunding sites, waaronder die van Funding Circle, speciaal voor het MKB. Een crowdfunding platform fungeert als marktplaats; je kunt er een lening aanvragen en ontmoet er beleggers die, als je ze kunt overtuigen van de haalbaarheid van je project, geld hebben om je plannen te verwezenlijken via een investering.

Crowdfunding sites onderling verschillend

Deze financieringsvorm wordt gebruikt voor zakelijk krediet, maar ook voor het bijeen brengen van geld voor goede doelen, verenigingen en particuliere projecten.

Crowdfunding platforms kunnen op vier manieren werken:

  • Op crowdfunding sites wordt gevraagd om een donatie voor een bepaald nader omschreven doel. De investeerder die daarin iets ziet, doet een gift en krijgt daarvoor niets terug.
  • Sponsoring is ook mogelijk. Dit is de vorm die Sella Band hanteert. De beloning van de investeerder is niet-financiëel.
  • De investeerder draagt bij aan het verstrekken van vreemd vermogen, bijvoorbeeld een MKB krediet. De ondernemer verplicht zich om het geleende bedrag met rente terug te betalen.
  • De belegger kan ook zelf deelnemer worden in de onderneming. Dan deelt hij mee in de winst van de onderneming die op deze manier een zakelijk krediet aanvraagt.

Zekerheid en onzekerheid voor beleggers

Of het nu gaat om een MKB krediet of om geld voor een familielid dat een onderneming wil beginnen, wie ergens geld insteekt wil van tevoren toch wel graag weten waaraan hij toe is. Er zijn platforms die alleen de marktplaats creëren en de aanvragers van krediet (voor bijvoorbeeld een goed doel) niet screenen. Als het om een zakelijk krediet gaat, zal in veel gevallen het crowdfunding platform dat wel laten doen door deskundigen, zoals bij Funding Circle het geval is. Zij zullen vooral willen weten hoe waarschijnlijk het is dat de kredietaanvrager zich aan zijn terugbetaalverplichtingen kan houden.
 
Veel platforms staan geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Alleen als de beheerders van dit soort platforms vertrouwen in de zaak hebben, krijgt de aanvrager de nodige ruimte om zijn zaak te bepleiten. Een aanvrager die vaag is over het rendement of de terugbetaalcapaciteit zal grote moeite hebben de beheerders van het platform te overtuigen. Kredietzoekers met een goed businessplan, dat duidelijk kunnen maken waarom het gaat, hebben aanmerkelijk meer kans. Bestaande bedrijven die een aanvullende financiering zoeken, hebben het daarbij gemakkelijker dan aanbieders van nieuwe initiatieven. Zij moeten zelf ook nog zien of hun plannen in de praktijk ook echt werken.

Contractuele verplichtingen

Bij het indienen van een aanvraag voor krediet noemt de aanvrager het bedrag dat hij bijeen wil krijgen. Komt dat bedrag er niet, dan gaat de hele handel niet door en krijgen investeerders hun geld terug. De aanvrager moet ook vermelden wat er met het geleende geld gebeurt, wanneer en hoe het wordt terugbetaald en hoeveel rendement het oplevert.

Om te voorkomen dat er windhandel ontstaat, stellen diverse crowdfunding platforms voorwaarden. Zij bepalen de hoogte van een minimum- en een maximuminleg, de duur van de lening, de manier van aflossen en verplichten de partijen een en ander in een contract vast te leggen.
 
In Nederland zijn bekende platforms die van Symbid, Geldvoorelkaar, Kapitaalopmaat en Funding Circle. Een investeerder kan hier en daar al terecht met een inleg van 100 euro tegen een vast rentepercentage. Voor beleggers die weinig risico willen lopen en toch willen deelnemen aan een project is een kleine inleg dus goed te overzien. Voor wie met grotere bedragen aan de slag wil, is het advies: lees het plan, bekijk het contract en bepaal mee of het rendement geloofwaardig is. Ook geïnteresseerd in de rendement van investeren in crowdfunding? Maak gratis een account aan bij het grootste platform van Nederland; Funding Circle.

Deel dit bericht

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert