Foto laat een milieuvriendelijke belegging zien
Beleggen in een beleggingsfonds is ook een vorm van investeren. Een beleggingsfonds combineert de financiële sterkte van vele investeerders in een fonds met het streven om verwachte hoge rendementen in de vorm van rente en dividenden uit te keren. In het algemeen bestaat een onderscheid tussen open en gesloten fondsen.

Open beleggingsfondsen

Aandelen in een open beleggingsfonds kunnen worden afgegeven na oprichting van het fonds en op elk gewenst moment door beleggers tegen de aankoopkoers worden terugverkocht. Het aantal fondsaandelen kan theoretisch onbeperkt zijn. Dienovereenkomstig zijn individuele aandelen, afhankelijk van het fonds, vaak goedkoop.

Het fonds wordt bestuurd door een fondsmanager, bij grotere fondsen is er sprake van een fondsmanagementteam. Het type fondsbeheer bepaalt hoe er geïnvesteerd wordt en hoeveel de administratieve kosten mogen zijn. Als het fonds actief gemanaged wordt, bepaalt het fondsmanagement welke investeringen gedaan worden. Bij een passief gemanaged fonds, wordt het management bij investeringen ondersteund door geautomatiseerde wiskundige modellen en indexwaarden. Op die manier kunnen kosten worden beperkt.
 

Beleggers hebben de mogelijkheid om aandelen te kopen als eenmalige investering of via een fondsspaarplan. Degenen die kiezen voor een fondsspaarplan dienen regelmatig een vooraf bepaald bedrag te storten. Op die manier breidt het kapitaal van het fonds voortdurend uit.

Vraag een gratis informatiepakket aan voor fondsbeleggen!

Voordelen van een open fonds:

 • Gering risico door risicospreiding
 • Fondsaandelen zijn dagelijks op de beurs verhandelbaar
 • De kosten zijn contractueel vastgelegd

Nadelen van een open fonds:

 • Geen stemrecht in de Algemene Vergadering
 • Marktrisico’s zijn immer aanwezig
 • Geen recht op individuele zeggenschap binnen het fonds

Gesloten beleggingsfondsen

Een investering in een gesloten beleggingsfonds is alleen mogelijk in bepaalde periodes van plaatsing. Ook voor gesloten fondsen geldt dat elke belegger kan investeren. Men kan investeren totdat het fonds wordt gesloten. Door aandelen te kopen wordt men partner binnen het gevormde fonds en is daarmee rechtstreeks betrokken bij het slagen of mislukken van de investeringen. Het gaat hierbij vaak om de gehele investering, die men zou kunnen verliezen.

 

Gesloten beleggingsfondsen worden gebruikt voor de financiering van verschillende investeringsgoederen, zoals vastgoed, milieusanering, private equity of media. Elk van deze verschillende soorten fondsen heeft een structuur van individuele risico’s.

Voordelen van gesloten fondsen:

 • Mogelijk hoge rendementen
 • Regelmatige terugvloeiing van winsten
 • Hoge transparantie
 • Mogelijke gedeeltelijk fiscale voordelen

Nadelen van gesloten fondsen:

 • Hoge risico’s (totaalverlies van investering mogelijk!)
 • Geen overheidscontrole
 • Beperkte flexibiliteit (focus op de lange termijn)
 • Geen directe zeggenschap

Ben je geïnteresseerd in fondsbeleggen? Kies dan voor Binck Fundcoach. Dit is de fondsbeleggings service van één van de meest gerenommeerde online brokers van Nederland. Een informatiepakket aanvragen is gratis dus informeer jezelf nu!